Råcksta 2:1, Industriområde

Ett arbete med att ta fram en detaljplan för Råcksta 2:1, Industriområde i Åkers styckebruk pågår.

Planområdets läge:

Området är beläget mellan väg 915 och E20. Området är avgränsat i söder mot Råcksta å och Hagberget.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanearbetet är att utveckla delen norra Råcksta och möjliggöra verksamhetsmark för huvudsakligen lager och logistik.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Planarbetet sker genom utökat planförfarande (enligt PBL 2010:200).

Senaste information

Projektet är i en utredningsfas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2023