Detaljplaner under arbete i Mariefred

Här hittar du pågående arbete med detaljplaner inom Mariefred. De markerade områdena i kartan visar var det pågår arbete med detaljplaner.

Planens läge

Planområdet är beläget i Östra delen av Mariefred mellan Andra Backe och Mariehov gränsande mot Ärnäsvägen i norr och Tredje Backe etapp 1 i söder.

Syfte

Bostäder samt ett seniorboende.

Läs mer om planen

Planens läge

Marielund 1:3 och 1:4 samt del av Åkers-Järsta 1:7. Planområdet är beläget vid vid Läggesta station i Mariefred.

Syfte

Skapande av en mer levande miljö kring stationen med utökade möjligheter till service, handel, parkering och parkeringshus.

Läs mer om planen

Arbetet med detaljplanen är pausat

Munkhagsgärdets användningar har diskuterats sedan en lång tid tillbaka. Under 90-talet påbörjades ett par planförslag som aldrig genomfördes. År 1995 beslutade regeringen att Gripsholms slott med tillhörande ägor, där ibland Munkhagsgärdet, skulle bli byggnadsminne och få särskilda skyddsbestämmelser. I samband med detta utarbetades en skötselplan för Munkhagsgärdet. Genom den fördjupade översiktsplanen Mariefred – Läggesta har Strängnäs kommun tydliggjort att Munkhagsgärdets inte ska bebyggas men att det är av stor vikt att diskutera hur det kulturhistoriska sammanhanget i området ska bli mer fattbart för invånarna och besökarna i Mariefred.

Grafikens hus, ett centrum för den grafiska konsten med utställningshallar och grafiska verkstäder, låg rakt över gatan från Munkhagsgärdet. Huset brann ner till grunden natten mot den 16 mars 2014.

Detaljplanens syfte, att möjliggöra en gång- och cykelväg utmed Munkhagsgärdets västra sida samt att bibehålla och förstärka Munkhagsgärdets karaktär som öppet jordbrukslandskap, var ute för samråd under maj och juni 2014.

Efter samrådet pausades planarbetet. Gång- och cykelvägen uppfördes men det övriga projektet är pausat i väntan på vad Statens Fastighetsverk avser att göra med den fastigheten där Grafikens hus var placerad.

Planens läge

Planområdet ligger ungefär 1 km öster om Mariefreds stadskärna.

Syfte

Bostäder

Läs mer om planen

Planområdets läge

Korsningen Stallarholmsvägen/Kärnbogatan i Mariefred.

Syfte

Skapa en bättre trafiklösning i form av en cirkulationsplats.

Läs mer om planen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2024