Baderskan 1

Förslag till detaljplan för Baderskan 1, Mariefred, Strängnäs kommun.

Planens läge:

Planområdet är beläget längs Strandvägen i centrala Mariefred.

Planens syfte:

Planen syftar till att möjliggöra för centrumverksamhet på den befintliga fastigheten Baderskan 1, samt att utöka byggrätten.

Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Planskede:

På grund av förändrade förutsättningar är detaljplanearbetet vilande. Nytt ställningstagande sker hösten 2020.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2020