"Läggesta stationsområde"

Ett förslag till detaljplan för Marielund 1:3 och del av Åkers-Järsta 1:7 "Läggesta stationsområde" arbetas nu fram.

Planens läge:

Planområdet är beläget vid Läggesta station i Läggesta, Mariefred i Strängnäs kommun.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är skapande av en mer levande miljö kring stationen med utökade möjligheter till service, handel, parkering och parkeringshus.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2021