Mariefred 2:33 med flera, del av, ”Gamla Vattenverket”

Förslag till detaljplan för Mariefred 2:33 m.fl., del av, ”Gamla Vattenverket” i Mariefred, Strängnäs kommun.

Planens läge:

Planområdet angränsar till gamla Mariefred i väster och Tredje backe i öster. Söder om planområdet ligger Mälaren.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra ny markanvändning av den gamla vattenverkstomten, skapa förutsättningar för en trygg förbindelse mellan områden i staden samt skydda de områden inom planen som har särskilda natur- och rekreationsvärden.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2020