Slottsbrinken 1:49 och del av Slottsbrinken 1:1 "Alphyddan"

Detaljplanen för "Alphyddan" är nu antagen.

Detaljplanen är antagen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-30 att anta detaljplanen, protokollet är justerat och anslaget.

Det preliminära laga kraft-datumet är 2021-10-28.

De berörda, som har kvarstående, ej tillgodosedda synpunkter underrättas om beslutet med besvärshänvisning.

Antagandehandlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2021