Detaljplaner under arbete i Stallarholmen

Här hittar du pågående arbete med detaljplaner i Stallarholmen. De markerade områdena i kartan visar var det pågår arbete med detaljplaner.

Planens läge

Toresunds kyrkby ligger längs med Stallarholmsvägen mot Mariefred, cirka 2,5 km från Stallarholmens centrum. I området intill ligger Stallarholmens golfbana.

Syfte

Bostäder

Läs mer om planen

Planens läge

Planområdet ligger i Stallarholmen, öster om Brogatan och cirka 500 meter söder om Stallarholmsbron. Området omfattar fastigheterna Vannesta 1:11, Vannesta 1:27 och 1:32.

Syfte

Möjliggöra verksamheter av centrumkaraktär och bostäder.

Läs mer om planen

Planens läge

Ändringen berör centrala Stallarholmen.

Syfte

Att ändra huvudmannaskap från enskilt till kommunalt för anläggningar, vägar, tillhörande Stallarholmens vägförening. Detta för att kommunen ska kunna överta skötseln av dessa vägar i Stallarholmen.

Läs mer om planen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2023