Bonden 11, 12, 14 och Läraren 11

Ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för fastigheterna Bonden 11, 12, 14 och Läraren 11 i Strängnäs stad pågår.

Planens läge:

Planområdet ligger nordost om Strängnäs kommunhus och omfattar fastigheterna som ligger mellan Nygatan och Trädgårdsgatan, även parkeringen mot Nygatan vid Eskilstunavägen 5.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för att kunna förtäta berörda fastigheter med bostäder. Att området får kompletteras med bostäder innebär inte att kvarterets centrumhandelsfunktion inte ska beaktas. Centrumhandelns möjligheter till förnyelse och utveckling förutsätts förbättras i kvarteret för att klara framtida utmaningar för centrum som mötes- och handelsplats för hela kommunens invånare och besökare.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2024