Bonden 11, 12, 14 och Läraren 11

Förslag till detaljplan för fastigheterna Bonden 11, 12, 14 & Läraren 11 i Strängnäs stad.

Planens läge:

Planområdet ligger nordöst om Strängnäs kommunhus, på Nygatan 10 i Strängnäs.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan för att kunna förtäta berörda fastigheter med bostäder.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020