Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken”

Förslag till detaljplan för Eldsund 6:16, del av, ”Verksamhetsområde Eldsundsviken” i Strängnäs.

Planens läge:

Planområdet ligger söder om riksväg 55 och Strängnäsbron. Området ligger cirka 3 km norr om Strängnäs stadskärna och omfattar mark som tidigare tillhört P10 regementsområdet.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för verksamheter, lager, kontor och detaljhandel utom handel med livsmedel. Detaljplanen ska möjliggöra marin service samt småbåtshamn med kajer, båtvarv, terminalbyggnader m.m.

Planförslaget är en del av planprogrammet Norra Staden, 1.a etappen: www.strangnas.se/Program-Norra-Staden

Planskede: Granskning

Planen handläggs enligt utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.

Granskningsperioden pågår från 2019-05-10 till 2019-06-07.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019
Bygga, bo och miljö