Fräsaren 4

Ett förslag till detaljplan för Fräsaren 4 i Strängnäs arbetas nu fram.

Planområdets läge:

Berört planområde är lokaliserat i Storängens verksamhetsområde längs Kilenvägen i Strängnäs stad, (före detta Hemglass lokaler).

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, hotell-verksamhet, småindustri, hälsovård och handel samt möjlighet till utbyggnad

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.
Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2021