Fräsaren 4

Ett förslag till detaljplan för Fräsaren 4 i Strängnäs arbetas nu fram.

Detaljplanen är ute för samråd mellan 18/10 och 8/11

Ange diarienummer MSN/ 2019:2842

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2021-11-08
Planförslaget finns även tillgängligt på kontaktcenter i kommunhuset och på biblioteket i Strängnäs.

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering (gul knapp ovan).

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter som kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Planområdets läge:

Berört planområde är lokaliserat i Storängens verksamhetsområde längs Kilenvägen i Strängnäs stad, (före detta Hemglass lokaler).

Planens syfte:

Planens syfte är att möjliggöra för ytterligare användningsområdet än vad som tillåts på fastigheten idag. Planförslaget utökar därför användningsområdet till att innefatta K (kontor) och O (tillfälligt boende och restaurang). Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Samrådshandlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2021