Gorsinge 1:1 med flera "Södra Storängen"

Ett arbete med en ny detaljplan som möjliggör för industriverksamhet och ett stickspår från Svealandsbanan pågår.

Planens läge:

Planområdet ligger söder om Storängens industriområde invid Svealandsbanan.

Planens syfte:

Planen syftar till att utvidga Storängens industriområde och därmed möjliggöra industriverksamhet och byggande av ett stickspår från Svealandsbanan för godstransporter till godsbangård/terminal. Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2024