Gorsinge 1:20 m.fl., Biskopskvarn

Ett förslag till ändring av detaljplan för Gorsinge 1:20 med flera, Biskopskvarn i Strängnäs pågår.

Planens läge:

Vid Biskopskvarns trafikplats, söder om Strängnäs.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att utöka befintliga byggrätter och utreda flytt av ännu ej genomförd gata.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till ändring av detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020