Gorsinge 1:20 m.fl., Biskopskvarn

Förslag till ändring av detaljplan för Gorsinge 1:20 m.fl., Biskopskvarn i Strängnäs.

Planens läge:

Vid Biskopskvarns trafikplats, söder om Strängnäs.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att utöka befintliga byggrätter och utreda flytt av ännu ej genomförd gata.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till ändring av detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2019
Bygga, bo och miljö