Gorsinge 1:20 m.fl., Biskopskvarn

Just nu pågår ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för Gorsinge 1:20 med flera, Biskopskvarn i Strängnäs.

DETALJPLANEN ÄR UTE FÖR SAMRÅD

Detaljplanen är ute för samråd mellan 11/6 och 6/7
Ange diarienr MSN/2019:2740
Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2021-07-06

Planförslaget finns även tillgängligt på kontaktcenter i kommunhuset och på biblioteket i Strängnäs.

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering (gul knapp ovan).

De inlämnade synpunkterna utgör en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av synpunkter som kommunen har fått in. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Synpunkterna sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Planens läge:

Vid Biskopskvarns trafikplats, söder om Strängnäs.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra befintlig detaljplan, ändringen består i att möjliggöra för en annan vägdragning, öka byggnadshöjden och öka utnyttjandegraden. Ändringen av befintlig detaljplan är ett led i att anpassa planen efter näringslivets rådande behov. Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2021