Järnsparven 1

Förslag till detaljplan för Järnsparven 1 i Strängnäs stad.

Planens läge:

Planområdet angränsar till vårdcentralen i nordlig riktning och Kråkberget i öst.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten. Utöver detta ska planen möjliggöra parkeringsgarage och lokaler för verksamhet.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019