Järnsparven 1

Den antagna detaljplanen för Järnsparven 1 är överklagad

Detaljplanen är överklagad

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-29 att anta detaljplanen.

Detaljplanen överklagades 2021-05-17. Ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen 2021-05-21.

Antagandehandlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2021