Järpen 1 med flera

Ett detaljplanearbete för fastigheten Järpen 1 med flera i Strängnäs pågår.

Planområdets läge:

Planområdet angränsar i väster till infartsvägen, Kilenvägen och Södertäljevägen, i öster till Björkvägen, i nordost till Finningevägen och i söder till en obebyggd del av fastigheten Strängnäs 3:1. Det omfattar fastigheterna Järpen 1, 3 och 4 samt del av Strängnäs 3:1. Området ligger centralt, cirka 500 meter söder om resecentrum.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder mellan befintlig bebyggelse längs Björkvägen och Södertäljevägen. Med centralt läge och nära stationen är en förtätning av området helt i linje med kommunens uppsatta mål om bostadsbyggande. Målet med projektet är att möjliggöra circa 150 nya bostäder.

Planskede: Samråd

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2017-04-28 till 2017-05-19. Detaljplanarbetet sker med standard förfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020