Malmby 3:12, med flera, "Malmgårdsslätten"

Ett förslag till en ny detaljplan över Malmgårdsslätten ska tas fram.

Planens läge:

Planområdet är beläget söder om Strängnäs, längs Malmbyvägen.

Planens syfte:

Syftet med arbetet är att möjliggöra bostadsbebyggelse för friliggande småhus, kedjehus/radhus.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2020