Pålstorp 4:1, Malmby flygfält

Ett arbete med att ta fram förslag till en detaljplan för Pålstorp 4:1, Malmby flygfält, Strängnäs pågår.

Planens läge:

Malmby flygfält ligger ca 7 km sydost om Strängnäs stad, vid Grundbro och Pålstorp.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett event-/expoområde med nya byggrätter och tillhörande campingområde.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Senaste information

Just nu inväntar vi svar på utredningar som gjorts för området.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2023