Pålstorp 4:1, Malmby flygfält

Ett arbete med att ta fram förslag till en detaljplan för Pålstorp 4:1, Malmby flygfält, Strängnäs pågår.

Planens läge:

Malmby flygfält ligger ca 7 km sydost om Strängnäs stad, vid Grundbro och Pålstorp.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett event-/expoområde med nya byggrätter och solcellsanläggningar.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2021