Pålstorp 4:1, Malmby flygfält

Ett arbete med att ta fram förslag till en detaljplan för Pålstorp 4:1, Malmby flygfält, Strängnäs pågår.

Planens läge:

Malmby flygfält, Grundbro, Strängnäs.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett event-/expoområde med nya byggrätter och solcellsanläggningar.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020