Södra stadsskogen

Detaljplaneförslag för fastigheten Strängnäs 2:1, del av, med flera, Södra stadsskogen, Strängnäs stad, Strängnäs kommun.

Planområdets läge:

Planområdet ligger relativt centralt i Strängnäs stad, cirka en kilometer fågelvägen från resecentrum. Det aktuella området följer framförallt den tidigare ledningsgatan söder om Västportsleden och innefattar också själva vägen. I söder angränsar planområdet bland annat kvarteren Lokatten och Mården. I väster löper plangränsen längs Kantarellstigens förlängning upp emot Västerportsleden och utgör gräns mot Stadsskogen. I öster möter plangränsen Tryffelstråket. I öster innefattas också fastigheten Rördrommen 1 norr om Västerportsleden.

Planens syfte:

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse, viss mån av centrumverksamhet samt anslutningar för att koppla samman två idag skilda enklaver av Strängnäs stad. Det kommunala behovet av särskilt boende för äldre gör att delar av planområdet prövas för denna användning. Ny bebyggelse ska utgöra ett väl avvägt möte med befintlig bebyggelse i söder. Samt att det på grund av bullerstörningar krävs särskild hänsyn i vissa lägen.

Planskede: Granskning

Granskningsperioden pågick från 2018-08-17 till 2018-09-14.

Planförslaget är en del av planprogrammet Norra Finninge:
www.strangnas.se/Norra-Finninge-1

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019
Bygga, bo och miljö