Strängnäs 2:1, del av, "Kvittenvägen"

Förslag till detaljplan för att utveckla området Strängnäs 2:1, del av, Kvittenvägen pågår.

Planområdets läge:

Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger på vägen mot återvinningscentralen mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.

Planens syfte:

Syftet med planarbetet är att skapa möjligheter för småindustri, verksamheter, handel, bilförsäljning, verkstad samt en drivmedelsstation.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.
Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2021