Strängnäs 2:1, del av, "Kvittenvägen"

Förslag till detaljplan för att utveckla området Strängnäs 2:1, del av, Kvittenvägen pågår.

Planområdets läge:

Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger på vägen mot återvinningscentralen mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.

Planens syfte:

Syftet med arbetet är att möjliggöra utveckling av det befintliga verksamhetsområdet.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.
Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020