Strängnäs 2:1, del av, och Upplaget 10

Förslag till detaljplan för fastigheterna Strängnäs 2:1, del av, och Upplaget 10 i Strängnäs stad.

Planens läge:

Planområdet är beläget mellan Tallåsvägen och Eskilstunavägen.

Planens syfte:

Planens syftar till att möjliggöra främst bostadsbebyggelse men även mindre del centrumverksamhet. Planen är en del av att omforma stadsentré-funktionen längs Eskilstunavägen.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020