Strängnäs 2:1, del av, och Upplaget 10

Ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för fastigheterna Strängnäs 2:1, del av, och Upplaget 10 i Strängnäs pågår.

Planens läge:

Planområdet är beläget mellan Tallåsvägen och Eskilstunavägen.

Planens syfte:

Det primära syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse med flerbostadshus på mark som idag är avsedd för verksamheter och allmän plats. Planen är en del av att omforma stadsentré-funktionen längs Eskilstunavägen.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2021