Strängnäs 2:1 och Slupen 2 ”Visholmen”

Förslag till detaljplan för fastigheterna Strängnäs 2:1 och Slupen 2 ”Visholmen” i Strängnäs stad.

Planområdets läge:

Planområdet omfattar hela Visholmen med omgivande vattenområden i centrala Strängnäs.

Planens syfte:

Syftet med detaljplaneförslaget är att en multifunktionell stadspark ska växa fram med plats för kultur och rekreation av olika slag. Det ska finnas områden för aktivitet, men det ska också finnas platser för eftertanke och vila. Utvecklingen av Visholmen är en del i förbättringen av stadens strandområden och kommer även att kunna utvecklas till en stadspark.

Planskede: Samråd

Planen var ute på samråd 2015-08-14 till 2015-09-11.

Detaljplanearbetet sker enligt normalt planförfarande med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 7 §, vilket innebär att planförslaget sänds ut på samråd och därefter ställs ut för granskning.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020