Strängnäs 2:1 och Slupen 2 ”Visholmen”

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Strängnäs 2:1 och Slupen 2 ”Visholmen” i Strängnäs stad har tagits fram.

Planområdets läge:

Planområdet omfattar hela Visholmen med omgivande vattenområden i centrala Strängnäs.

Planens syfte:

Syftet med detaljplaneförslaget är att en multifunktionell stadspark ska växa fram med plats för kultur och rekreation av olika slag. Det ska finnas områden för aktivitet, men det ska också finnas platser för eftertanke och vila. Utvecklingen av Visholmen är en del i förbättringen av stadens strandområden och kommer även att kunna utvecklas till en stadspark.

Planskede:

Planen var ute på samråd 2015-08-14 till 2015-09-11.

Detaljplanearbetet är pausat i väntan på ett politiskt ställningstagande om hur Visholmen ska fortsätta utvecklas.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2023