Strängnäs 2:1 och Slupen 2 ”Visholmen”

Förslag till detaljplan för fastigheterna Strängnäs 2:1 och Slupen 2 ”Visholmen” i Strängnäs stad.

Planområdets läge:

Planområdet omfattar hela Visholmen med omgivande vattenområden i centrala Strängnäs.

Planens syfte:

Syftet med detaljplaneförslaget är en multifunktionell stadspark ska växa fram med plats för kultur och rekreation av olika slag. Den ska innehålla områden för aktivitet, men också plats för kontemplation och vila. Förbättringen av Visholmen är en del av upprustningen av stadens strandområden och kommer även att kunna utvecklas till en stadspark.

Planskede: Samråd

Var ute på samråd 2015-08-14 till 2015-09-11.

Detaljplanearbetet sker enligt normalt planförfarande med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 7 §, vilket innebär att planförslaget sänds ut på samråd och därefter ställs ut för granskning.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020