Strängnäs 3:1, del av, Gjutaren

Ett arbete med upphävande av tomtindelning pågår för Gjutaren

Planområdets läge:

Området ligger längs järnvägen vid Storängens industriområde i Strängnäs.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanearbetet är att möjliggöra för upphävande av tomtindelning.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020