Strängnäs 3:1, del av "Larslunda IP"

Det pågår ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för Larslunda Idrottsplats.

Planområdets läge:

Planområdet ligger längs Kilenvägen norr om Strängnäs golfbana. I väster ligger Södra kyrkogården och i öster finns Storängens industriområde.

Planens syfte:

Beslut om att flytta och centralisera Strängnäs stads idrottsverksamheter till Larslunda, som är kommunens nya idrottskluster, fattades redan 2007 av kommunfullmäktige. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för större byggrätter inom planområdet. Detaljplanen är en del av arbetet i att förverkliga kommunens vision för området, att skapa ett sammanhängande och centrerat område med plats för idrott, friluftsliv och rekreation. Detaljplanen ansluter till befintliga sportverksamheter samt frilufts- och rekreationsområden. 

Planskede:

Detaljplaneförslaget var ute för samråd 2022-01-31 till 2022-02-27. En samrådsredogörelse finns under handlingar nedan. Förslaget ställdes sedan ut för granskning 2022-06-16 till 2022-07-03, under granskningsperioden hölls även ett öppet hus där intresserade kunde ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor. Nu sammanställs alla inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Handlingar:

Mer information om projektet

Läs mer om projektet i sin helhet och ta del av tidsplanen på sidan Larslunda sport- och fritidscenter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2022