Strängnäs 3:17, Petterstorp

Ett förslag till en ny detaljplan som ska möjliggöra för bostäder vid Pettersberg tas nu fram .

Planens läge:

Planområdet ligger i närheten av Solberga handelsområde och E20. Den största delen av planområdet utgörs av Strängnäs golfklubbs hål 5 och 6.

Planens syfte:

Syftet med projektet är att möjliggöra för cirka 200 bostäder i form av småhus, radhus och flerfamiljshus i max två våningar. Idén är att strukturen ska efterlikna trädgårdsstaden där naturmarken och de befintliga dammarna ska integreras med den nya bebyggelsen.

Planarbetet sker genom utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2024