Strängnäs 3:21 med flera, del av, ”Måsenområdet”

Detaljplanen för "Måsenområdet" är nu antagen

Detaljplanen är antagen

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 att anta detaljplanen.

Den antagna detaljplanen är överklagad 2020-12-18. Ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen 2020-12-22.

Handlingar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2021