Västertull 1 och 2

Detaljplaneförslag för fastigheten Västertull 1 och 2 ligger vilande i väntan på ny exploatör.

Planområdets läge:

Kvarteret Västertull ligger i centrala Strängnäs cirka 100 meter från Strängnäs gästhamn.

Planens syfte:

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt centrumverksamheter.

Planskede:

Planarbetet ligger för närvarande vilande i väntan på ny exploatör.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2021