Västertull 1 och 2

Detaljplaneförslag för fastigheten Västertull 1 och 2, Strängnäs stad, Strängnäs kommun.

Planområdets läge:

Planområdet är beläget i centrala delarna av Strängnäs stad och inrymmer kvarteret Västertull.

Planens syfte:

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt centrumverksamheter.

Planskede:

Planarbetet ligger för närvarande vilande i väntan på ny exploatör.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020