Detaljplaner under arbete i Tosterö, Vårfruberga och Härad

Här hittar du pågående arbete med detaljplaner för Tosterö, Vårfruberga och Härad. De markerade områdena i kartan visar var det pågår arbete med detaljplaner.

Detaljplanen är antagen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-11-24 att anta detaljplanen.

Den antagna planen är överklagad.

Läs mer

Planens läge

Planområdet är vid Härads gamla skola invid E20.

Syfte

Verksamheter alternativt handel i mindre skala.

Läs mer

Planens läge

Planområdet är på Tosterö, vid Sanda.

Syfte

Bostäder samt när- och offentlig service.

Läs mer

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2023