Strängnäs 3:1, del av "Larslunda IP"

Detaljplanen för Larslunda IP i Strängnäs stad har nu fått laga kraft.

Detaljplanen har fått laga kraft

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-08-24 att anta detaljplanen.

Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagades.

Mark- och miljödomstolen beslutade 2022-11-14 att avslå och avvisa överklagandet. Mark- och miljödomstolens beslut har inte överklagats.

Förslaget har därmed fått laga kraft 2022-12-05.

Handlingar:

Kontakt

 • Samhällsbyggnadskontoret

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2023