Fördjupningar av översiktsplanen

När vi gör en mer detaljerad plan för ett avgränsat område kallas det fördjupad översiktsplan.

I jämförelse med Översiktsplan 2014 som är kommunövergripande så gäller respektive fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för ett visst geografiskt avgränsat område inom kommunen och innehållet är mer detaljerat och platsspecifikt.

Bygga, bo och miljö