Fördjupning av översiktsplan för Åker

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Åker ska visa kommunens tankar och idéer vad gäller mark- och vattenanvändningen för Åkers styckebruk med omnejd på 20-30 års sikt.

Fördjupad översiktsplan Åker

Planområde

Planområdet inrymmer Åkers styckebruks tätort samt området mellan tätorten och Läggesta station, blå markering i bild.

Planskede

Kommunfullmäktige antog planförslaget 2015-11-30.

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2024