Planeringsunderlag för Översiktsplan 2014

Här redovisar vi de dokument som varit ett planeringsunderlag vid framtagande av Översiktsplan 2014.

Planeringsunderlagen är formellt sett inte en del av översiktsplanen, men väsentliga delar i dessa dokument är inarbetat i översiktsplanen. Planeringsunderlagen är separata levande dokument, som ska fungera som underlag för all översiktsplanering i kommunen. Trafikstrategin och den första versionen av Tema vindkraft är de enda av dokumenten som är politiskt antagna. De övriga dokumenten har varit bilagor till översiktsplanen under samrådet, men har inte blivit politiskt behandlade som självständiga dokument. År 2018 blev den nya Vattenplanen i kommunen klar och ersätter då Blåplanen.

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022