Isopen 4 och 5

Isopen 4

52 nya hyresrätter i två etapper på Tosterö. Inflyttning för etapp 1 planeras preliminärt till november 2018 och etapp 2 till slutet av 2019.

Totalt antal lägenheter som planeras

52 lägenheter fördelat på fem huskroppar.

Boyta

6 st: 1 RoK – BOA – 37,2 kvadratmeter
8 st: 1 RoK –BOA – 39,8 kvadratmeter
16 st: 2 RoK – BOA – 54,1 kvadratmeter
4 st: 3 RoK – BOA – 70,4 kvadratmeter
10 st: 3 RoK – BOA – 73,1 kvadratmeter
8 st: 3 RoK – BOA – 73,5 kvadratmeter

Typ av bostad

lägenheter, hyresrätter

Inflyttning

Inflyttning för etapp 1 planeras preliminärt till november 2018 och etapp 2 till slutet av 2019.

Datum för startbesked: 2018-01-08
Datum för bygglov: 2017-10-23

Byggherre

JW Bostad AB

Mer info finns på: www.hfforvaltning.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2018
Bygga, bo och miljö