Kvarteret Örtagården

Kvarteret Örtagården

I populära Stadsparken i Mariefred kommer fem nya villor att byggas. Inflytt för samtliga i slutet av 2018.

Totalt antal enbostadshus som planeras

5 stycken enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad.

Boyta

1 stycken 148 kvadratmeter
2 stycken 88 kvadratmeter
2 stycken 129 kvadratmeter

Typ av bostad

Villa, äganderätt

Inflytt för samtliga

Slutet av 2018.

Datum för startbesked: 2018-02-06
Datum för bygglov: 2017-12-14

Byggherre

Derome Hus AB

Läs mer om projektet på www.deromemarkbostad.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2018
Bygga, bo och miljö