Eldsundsviken etapp 3

En planerad utvidgning av Strängnäs stadskärna möjliggörs med en ny detaljplan över området.

Beskrivning

Detaljplanläggning pågår för att möjliggöra fler bostäder och ett nytt centrum vid Eldsundsviken. Etappen omfattar båda sidor om viken i Mälaren och kommer att inrymma bostäder i flerbostadshus. Marken har tidigare varit en del av regementsområdet men ska nu genom nya markägaren Kilen Eldsundsviken AB omvandlas till stad. Detta är tredje etappen i utbyggnaden Norra staden som är en utvidgning av Strängnäs stadskärna.

Nuläge

Detaljplanearbete pågår.

Status

Planering

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2021