Eldsundsviken etapp 2

Beskrivning

Detaljplanläggning pågår för att möjliggöra fler bostäder och ett nytt centrum vid Eldsundsviken. Etappen omfattar båda sidor om viken i Mälaren och kommer att inrymma bostäder i flerbostadshus. Marken har tidigare varit en del av regementsområdet men ska nu genom nya markägaren Kilenkrysset omvandlas till stad. Detta är andra etappen i utbyggnaden Norra staden som är en utvidgning av Strängnäs stadskärna.

Nuläge

Detaljplanearbete pågår.

Status

Planering

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020