Finningerondellen

Finningemodell

Ett helt nytt bostadsområde växer fram vid Finningerondellen. Marken närmast rondellen är avsedd för kontors- och handelsverksamhet.

Beskrivning

Detaljplanen för området vann laga kraft år 2012 och innehåller dels bostäder dels kontor- och handel. Områdena närmast Finningerondellen är avsedda för kontors- och handelsverksamheter och söder om dessa, mot Fårhushagen, är marken avsedd för bostäder.

Nuläge

Infrastrukturen är utbyggd och marken för bostäder är såld till privata byggherrar som ska utveckla sina kvarter. Marken för verksamheter är till försäljning.

Status

Genomförande

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021