Finningerondellen

Finningemodell

Beskrivning

Detaljplanen för området vann laga kraft år 2012 och innehåller dels bostäder dels kontor- och handel. Områdena närmast Finningerondellen är avsedda för kontors- och handelsverksamheter och söder om dessa, mot Fårhushagen, är marken avsedd för bostäder.

Nuläge

Infrastrukturen är utbyggd och marken för bostäder är såld till privata byggherrar som ska utveckla sina kvarter. Marken för verksamheter är till försäljning.

Status

Genomförande

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2018