Gamla Vattenverket

Gamla vattenverket

Beskrivning

Kommunstyrelsen har beviljat start av utredning för utveckling av området mellan Tredje backe och den befintliga småbåtshamnen.

Utifrån den medborgardialog som genomfördes vintern 2015-2016 kommer bostäder planeras inom området i sydvästra delen, vid Gamla Vattenverkstomten. Se gulmarkerat nedre område i kartan ovan. Rödmarkerat område är ej längre aktuellt.

Nuläge

2018 revs det gamla vattenverket. Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Preliminär tid för samråd är tredje kvartalet 2020.

Status

Planering

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2020