Gamla Vattenverket

Gamla vattenverket

Beskrivning

Kommunstyrelsen har beviljat start av utredning för utveckling av området mellan Tredje backe och den befintliga småbåtshamnen.

Utifrån den medborgardialog som genomfördes vintern 2015-2016 så kommer bostäder planeras inom området i sydvästra delen, vid Vattenverkstomten. Se rödmarkerat område i kartan ovan.

Nuläge

Som en förberedande åtgärd kommer vattenverksbyggnaden och det omgivande staketet att rivas under våren 2018. Vattenverksbyggnaden har stått oanvänd under många år och är allvarligt fuktskadad.

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Status

Planering

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2018
Bygga, bo och miljö