Gamla Vattenverket

Gamla vattenverket

Bostäder planeras på den gamla vattenverkstomten, i detaljplanearbetet ingår även att skydda de områden inom planen som har särskilda natur- och rekreationsvärden.

Beskrivning

Kommunstyrelsen har beviljat start av utredning för utveckling av området mellan Tredje backe och den befintliga småbåtshamnen.

Utifrån den medborgardialog som genomfördes vintern 2015-2016 kommer bostäder planeras inom området i sydvästra delen, vid Gamla Vattenverkstomten. Se gulmarkerat nedre område i kartan ovan. Rödmarkerat område är ej längre aktuellt.

Nuläge

2018 revs det gamla vattenverket. Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Status

Planering

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021