Jagbacken 2

Jagbacken 2

Beskrivning

Området innehåller en blandning av enbostadshus, radhus och flerbostadshus. Den östra delen av området utgörs av friliggande hus och radhus medan den västra delen, vid Läggesta station, utgörs av flerbostadshus. Flerbostadshusen närmast stationen kan byggas i upp till sju våningar.

Nuläge

Den första etappens infrastruktur är utbyggd och hus är under uppförande. Den delen av projektet marknadsförs under namnet Ekviken. Under år 2018 byggs infrastrukturen ut i den resterande delen av området för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse.

Status

Genomförande

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018