Jagbacken 2

Jagbacken 2

Ett flertal bostäder i olika form har byggts i närhet av Läggesta station. Just nu utvecklas området kring Jägarbacken.

Beskrivning

Området innehåller en blandning av enbostadshus, radhus och flerbostadshus. Den östra delen av området utgörs av friliggande hus och radhus medan den västra delen, vid Läggesta station, utgörs av flerbostadshus. Flerbostadshusen närmast stationen kan byggas i upp till sju våningar.

Nuläge

Den första etappens infrastruktur är utbyggd och hus är under uppförande. Den delen av projektet marknadsförs under namnet Ekviken. Under år 2018 byggdes infrastrukturen ut i den resterande delen av området för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse.

Status

Genomförande

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2021