Östra Sandbacksberget

Östra Sandbacksberget

Beskrivning

Sörfjärdens Fastighets AB, som ägs av GSCC Entreprenad AB, har förvärvat 390 000 kvadratmeter mark för nyproduktioner av bostadshus i Härad. De kommer att bygga i olika etapper under flera år.

I området, som exploatören kallar "Nya Härad", kommer en blandning av radhus, flerbostadshus och parhus att växa fram. Det finns även planer på att bygga förskola och seniorboende i området.

Nuläge

Första etappen är påbörjad och kommer att stå klar hösten 2018. Etapp 1 består av en blandning av flerbostadshus och radhus.

Kontakt

Vid intresse, kontakta exploatören:

GSCC
Entreprenad AB

Projektledare

Robert Stenius
Telefon 073-2525142
robert.stenius@gscc.se

Status

Genomförande

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2019