Östra Sandbacksberget

Östra Sandbacksberget

Härad växer med det planerade "Nya Härad" som området kallas, planen är att området ska innehålla både bostäder, förskola och seniorboende.

Beskrivning

Sörfjärdens Fastighets AB, som ägs av GSCC Entreprenad AB, har förvärvat 390 000 kvadratmeter mark för nyproduktioner av bostadshus i Härad. De kommer att bygga i olika etapper under flera år.

I området, som exploatören kallar "Nya Härad", kommer en blandning av radhus, flerbostadshus och parhus att växa fram. Det finns även planer på att bygga förskola och seniorboende i området.

Nuläge

Första etappen är påbörjad och kommer att stå klar hösten 2018. Etapp 1 består av en blandning av flerbostadshus och radhus.

Kontakt

Vid intresse, kontakta exploatören:

GSCC
Entreprenad AB

Projektledare

Robert Stenius
Telefon 073-2525142
robert.stenius@gscc.se

Status

Genomförande

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021