Sidöparken

Sidöparken

Beskrivning

Området är beläget längs med Regementsgatan bara några minuters gångväg från Strängnäs centrum. Ny detaljplan för cirka 80 lägenheter och 13 bostäder i form av parhus/villor vann laga kraft i början av 2015.

Det kommer att bli en variation av flerbostadshus, parhus och friliggande villor i området. Största andelen kommer att byggas av HSB. Strängnäs kommun kommer att sälja tre tomter för friliggande villor via kommunens tomtkö.

Nuläge

Gata och ledningar inom området har byggts ut under 2016.

Bostäderna planeras att börja byggas under 2018 och byggnadsarbetet kommer att pågå under några års tid.

Kommunens tomter har släppts till försäljning under 2017.

Kontaktperson

För frågor om HSB:s nya bostäder, kontakta Johan Elfving, HSB.

Försäljning och kommunens tomtkö:
Katrina Lepschi Zettervall
Telefon: 0152-292 95
Mejl: katrina.zettervall@strangnas.se

Status

Genomförande

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2019