Skämby Gärde

Skämby Gärde

Beskrivning

Planerat projekt för cirka 200 bostäder, blandad bebyggelse från villor till flerbostadshus på kommunal mark. Området kommer att byggas ut och markanvisas i flera etapper.

Nuläge

Detaljplanläggning beräknas starta 2018.

Status

Planering

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2018