Södra Stadsskogen

Södra stadsskogen

Detaljplanen för ett helt nytt bostadsområde med 300-400 bostäder vann laga kraft i december 2020.

Beskrivning

En detaljplan är antagen som möjliggör för ett nytt bostadsområde med 300 - 400 nya bostäder med friliggande enfamiljshus, rad- och kedjehus och flerfamiljshus. Området ligger inom gång- och cykelavstånd till resecentrum. Omfattningen på området gör att en utbyggnad i etapper planeras. Detaljplanen vann laga kraft i december 2020.

Nuläge

Först ut kommer ett särskilt boende för äldre och vägar i området att byggas. För att förbereda den första etappen har skog tagits ner under våren 2021. Under hösten 2021 planeras vägarna börja byggas parallellt med att en upphandling av serviceboendet sker.

På andra sidan Tryffelstråket bygger Strängnäs Fastighets AB (SFAB) en ny förskola, som beräknas vara färdigställd under 2021.

Status

Planering

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2021