Södra Stadsskogen

Södra stadsskogen

Detaljplanen för ett helt nytt bostadsområde med 300-400 bostäder vann laga kraft i december 2020.

Beskrivning

En detaljplan är antagen som möjliggör för ett nytt bostadsområde med 300 - 400 nya bostäder med friliggande enfamiljshus, rad- och kedjehus och flerfamiljshus. Området ligger inom gång- och cykelavstånd till resecentrum. Omfattningen på området gör att en utbyggnad i etapper planeras. Detaljplanen vann laga kraft i december 2020.

Nuläge

Den första etappen beräknas innehålla en blandning av flerbostadshus och rad-/kedjehus. I senare etapp planeras även för friliggande hus.

Status

Planering

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021