Stavlund

Stavlund

Beskrivning

Syftet med projektet är att utveckla boende med närhet till natur- och vattenområden samt till stadens centrala delar. Området planeras för att successivt byggas ut till cirka 400 nya bostäder i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus. I utformningen av bebyggelsen eftersträvas en funktionalistisk enkelhet med generösa fönster där husen placeras tätt och med slutna fasader mot gatorna. En utgångspunkt i planeringen har varit att ha extra fokus på hållbarhet vilket gör att planen utformats för att ta till vara topografin och spara vegetation. I området eftersträvas låg energiförbrukning och sunda material. För området är områdets ambition också att främja hälsa och social samverkan.

Nuläge

Detaljplanen vann laga kraft år 2013 och under 2017 påbörjades byggnationen av de första gatorna inklusive ledningar för el, fiber, vatten och avlopp. I den första etappen har mark sålts till byggherrar som utvecklar bebyggelse med radhus och flerbostadshus.

Den första etappen innehöll också tolv stycken villatomter som såldes via den kommunala tomtkön.

Byggnationen av ett motionsspår blev klart under 2018. Motionsspåret är belyst och är cirka 2,5 kilometer långt.

Kontaktpersoner

Anläggning av gator

Roland Åkesson
Projektledare Teknik- och servicekontoret
Telefon 070-3682810
roland.akesson@strangnas.se

Tomtkö

Mark- och exploateringsenheten
Katrina Lepschi Zettervall
Telefon: 0152-292 95
Mejl: katrina.zettervall@strangnas.se

Status

Genomförande

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2019
Bygga, bo och miljö