Stavlund etapp 2

Stavlund

Beskrivning

Stavlund är ett nytt område som ligger på Tosterön med närhet till natur- och vattenområden samt till stadens centrala delar. Området planeras för att successivt byggas ut till cirka 400 nya bostäder i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Många hus är redan inflyttade medan ett flertal snart är inflyttningsklara och väntar på sina nya ägare och hyresgäster. Naturen finns runt knuten och hållbarhet och miljö genomsyrar hela bostadsprojektet. Till området hör även ett nyanlagt elljusspår.

Stavlund etapp 2 kartbild

Tomterna

Mark- och exploateringsenheten planerar att släppa cirka 27 stycken småhustomter till tomtkön inom kort. Ärendet ligger hos Lantmäteriet för avstyckning och enligt prognosen ska tomterna vara klara att säljas till hösten 2020. Tomternas storlek kommer att variera mellan 650 kvm till 1050 kvm, de allra flesta ligger runt 700 kvm. Tomterna ligger på den nordvästra delen av Stavlund med parkmark och skog tätt inpå, se karta nedan. Observera att området är under avstyckning och därför finns inga fastställda fastighetsgränser.
Från området kommer det att finnas en påfart till det befintliga motionsspåret.

Viktigt vid besök av bostadsområdet

Alla som besöker området måste iaktta stor försiktighet då detta fortfarande är en byggarbetsplats. Vid besök på området för att se de nya tomternas läge bör detta ske under helger.

Kontaktpersoner

Anläggning av gator
Roland Åkesson
Projektledare Teknik- och servicekontoret
Telefon: 070-36822810

roland.akesson@strangnas.se

Tomtkö

Mark- och exploateringsenheten
Pernilla Norberg
Telefon: 0152-293 06

pernilla.norberg@strangnas.se


Status

Genomförande

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020