Västertull

Västertull illustration

Nya bostäder och handel planeras i centrala Strängnäs men i väntan på ny exploatör är planarbetet vilande.

Bilden visar ett tidigare inkommet förslag från en exploatör som tidigt avvisades av kommunen. Planarbetet är vilande i väntan på ny exploatör med ett nytt anpassat förslag för stadsbilden. En förutsättning för att planarbetet ska återupptas är att förslaget tar hänsyn till den kulturmiljöanalys som kommunen tog fram 2014.

Förutsättningar för kvarteret: Kvarteret Västertull Kulturmiljöanalys , 10 MB.

Beskrivning

På hörntomten mellan Hospitalsgatan och Järnvägsgatan i centrala Strängnäs planerar kommunen för handel och nya lägenheter.

Nuläge

I nuläget är detaljplaneläggning av Västertull vilande i väntan på en ny exploatör.

Status

Planering

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021