Läggesta stationsområde

Läggesta

Ett arbete med att utveckla området kring Läggesta station pågår.

Beskrivning

Läggesta stationsområde ägs och förvaltas av Strängnäs kommun och Trafikverket. Trafikverket ansvarar för spårområdet inklusive perronger och väderskydd. Strängnäs kommun ansvarar för stationsbyggnaderna och omgivande mark med bland annat parkeringar.

Läggesta station byggdes i samband med Svealandsbanans utbyggnad på 1990-talet. Under år 2017 har stationen och stationsområdet rustats upp för att förbättra tillgängligheten och upplevelsen för resenärerna. Exempel på åtgärder är reparation av fasader, in- och utvändig målning, nya ledstråk, slyröjning och utbyte av väderskydd.

Nuläge

Fortsatt arbete i området inriktas på att möjliggöra fler verksamheter för att göra detta mer levande och med ett utökat serviceutbud.

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021