Larslunda sport- och fritidscenter

Larslunda sport- och fritidscenter blir ett område där det kommer att finnas plats för många olika aktiviteter.

Beskrivning

Larslunda ska utvecklas till hela Strängnäs kommuns sport- och fritidscenter. Området har bra infrastruktur med goda förutsättningar för kollektivtrafik och även nära centrala Strängnäs.

Bakgrund

En ny detaljplan antogs av kommunfullmäktige 2011 och sedan dess har flera träningsplaner för fotboll, en konstgräsplan samt en hall för gymnastik byggts i området. Kommunen hyr Thomas arena med simhall, sporthall, aula/teater och skyttehall fram till 2024. Simhall och idrottshall planeras att byggas på Larslunda och stå klara hösten 2024.

Teknik- och servicekontoret ansvarar för handläggningen av projektet. I styrgruppen ingår kontorschef, fritidschef, lokalstrateg och controller.

Målsättning

Larslundaområdet ska bli ett nav för aktiviteter för kommunens alla invånare. Målsättningen är att bygga en simhall som håller för framtida behov samt flera idrottshallar, varav en arena som har större publikkapacitet. Arenan ska också kunna användas för andra evenemang, som till exempel konserter eller mässor.

Genom tomträttsindelningar ska även privata aktörer kunna etablera sig på området.

Aktuellt i projektet

Under sommaren 2020 genomförs en förstudie för Larslunda av konsultföretaget We Group. Berörda föreningar fick möjlighet att lämna synpunkter till förstudien via e-post.

Förstudien var klar i september. Under hösten/vintern 2020 har förstudien analyserats och beslutsunderlag tagits fram tillsammans med politiken. 24 januari 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att simhall och idrottshall ska byggas i Larslunda.

Projektering sker under första halvan av 2021. Intresseföreningar bjuds in till dialog.

Preliminär tidsplan

2020 Förstudie.

2021 Kommunstyrelsen tog beslut den 24 januari om att simhall och idrottshall ska byggas i Larslunda. Projektering sker under första halvan av 2021. Därefter ska upphandling göras.

2022 Byggstart.

2024 Hallarna färdiga att tas i bruk under augusti.

Process förstudie.

Miljöarbete och hållbarhetstänk

Utvecklingen av Larslunda utgår från Strängnäs kommuns miljöstrategi. All kommunal planering ska ske klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläpp av växthusgaser och anpassa samhället till framtida klimatförändringar. Detta stämmer överens med de globala målen i Agenda 2030.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021