Stadscamping på Norra Fältet

Stadscampingen på Norra fältet

En stadscamping intill Mälaren med närhet till Strängnäs stad har möjliggjorts genom en ny detaljplan.

Beskrivning

Efter att P10 lade ned sin verksamhet förvärvade Strängnäs kommun del av övningsfälten från försvarsmakten. Kommunen jobbar med att utveckla markanvändningen inom området och en av de planer som studeras är utveckling av en stadscamping.

Nuläge

Detaljplanearbetet är färdigställt och har vunnit laga kraft. Arbetet med att träffa avtal med en campingentreprenör som vill utveckla och driva campingen fortgår.

Genomförande

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021