Strängnäs etableringspark

Beskrivning

Projektet omfattar cirka 140 ha planlagd mark för industri- och handelsändamål. Kommunen äger cirka 80 hektar mark och Kilenkrysset AB äger resterande del om cirka 60 hektar. Området ligger strategiskt placerat i anslutning till väg 55 och E20.

Nuläge

Den första delen av gator håller på att färdigställas parallellt med att de första hyresgästerna har flyttat in. I följande etapper av utbyggnad av området knyts området ihop med Malmby genom en ny gata som ansluts vid korsningen Elofsbergsvägen/Malmbyvägen.

Genomförande

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2019