Strängnäs etableringspark

Beskrivning

Projektet omfattar cirka 140 ha planlagd mark för industri- och handelsändamål. Kommunen äger cirka 80 hektar mark och Kilenkrysset AB äger resterande del om cirka 60 hektar. Området ligger strategiskt placerat i anslutning till väg 55 och E20.

Nuläge

Den första delen av gator håller på att färdigställas parallellt med att de första hyresgästerna har flyttat in. I följande etapper av utbyggnad av området knyts området ihop med Malmby genom en ny gata som ansluts vid korsningen Elofsbergsvägen/Malmbyvägen.

Genomförande

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-29 302

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Mark- och exploateringsenheten nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2019