Västertull

Västertull illustration

Bilden visar ett tidigare inkommet förslag från en exploatör som tidigt avvisades av kommunen. Planarbetet är vilande i väntan på ny exploatör med ett nytt anpassat förslag för stadsbilden. En förutsättning för att planarbetet ska återupptas är att förslaget tar hänsyn till den kulturmiljöanalys som kommunen tog fram 2014.

Förutsättningar för kvarteret: Kvarteret Västertull Kulturmiljöanalys

Beskrivning

På hörntomten mellan Hospitalsgatan och Järnvägsgatan i centrala Strängnäs planerar kommunen för handel och nya lägenheter.

Nuläge

I nuläget är detaljplaneläggning av Västertull vilande.

Status

Planering

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2019