Skämby Gärde

I Åkers styckebruk planeras att möjliggöra för 200 nya bostäder på kommunal mark. Detaljplanearbetet har ännu inte startat.

Skämby Gärde

Beskrivning

Planerat projekt för cirka 200 bostäder, blandad bebyggelse från villor till flerbostadshus på kommunal mark. Området kommer att byggas ut och markanvisas i flera etapper.

Nuläge

Planen ligger i kommunens detaljplanekö och startdatum är inte planerat.

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023