Södra Stadsskogen

Detaljplanen Södra stadsskogen möjliggör för ett helt nytt bostadsområde i norra Finninge. Området kommer att byggas ut i etapper.

Översikt över Södra stadsskogen

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att binda samman Finninge med övriga Strängnäs och skapa bostäder med närhet till Resecentrum och stadskärnan. Detaljplanen möjliggör ett nytt bostadsområde med 400-700 nya bostäder, en ny förskola förskola och särskilt boende för äldre. Området ligger knappt två kilometer från centrum och inom gång- och cykelavstånd till Resecentrum.

Huvuddelen av bostäderna utgörs av flerbostadshus, men området innehåller även rad- och kedjehus samt ett mindre antal friliggande enbostadshus. Storleken på området gör att området kommer att byggas ut i etapper.

Här kan ta del av planbeskrivningen i sin helhet: Planbeskrivning Södra Stadsskogen. , 8 MB.

Här ser du det aktuella området i Strängnäskartan:

Nuläge

 • Arbete med lokalgata, etapp 1, är nu klar. Den kommer endast att användas till byggtrafik under den tiden som det särskilda boendet byggs.
 • Byggnation av det särskilda boendet är påbörjat, och inflytt planeras till sommaren 2025.
 • Projektering för nästa etapp är påbörjad. I den ingår bland annat en anslutningsgata mot Västerportleden.
 • Kommunen planerar att göra en markanvisning för bland annat ett kvarter med radhus inom etapp 1. Även flerbostadshus möjliggörs inom etappen. Tidplan för detta kommer.

Kartan visar etapp 1 där särskilt boende för äldre samt bostäder planeras.

Översikt Södra stadsskogen

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

 • Byggenheten

  Telefon:

  Via kontaktcenter 0152-291 00

  E-postadress:

  bygglov@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2023