Stavlund etapp 2

Ett nytt bostadsområde växer fram på Tosterö, här finns plats för både flerbostadshus, villor, radhus och parhus.

Stavlund

Stavlund är ett nytt område som ligger på Tosterön med närhet till natur-och vattenområden samt till stadens centrala delar. Området planeras för att successivt byggas ut till cirka 400 nya bostäder i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Många hus är redan inflyttade medan ett flertal snart är inflyttningsklara och väntar på sina nya ägare och hyresgäster.

Karta över området:

Försäljning av småhustomter pågår

Försäljning av 27 stycken småhustomter till tomtkön pågår. Tomternas storlek varierar mellan 650 kvadratmeter och 1050 kvadratmeter, de allra flesta är cirka 700 kvadratmeter. Tomterna ligger på den nordvästra delen av Stavlund med parkmark och skog tätt inpå, se karta nedan. Från området finns en anslutning till det befintliga motionsspåret.

Karta över småhustomterna:

Karta över småhustomterna

Viktigt vid besök av bostadsområdet

Alla som besöker området måste iaktta stor försiktighet då detta fortfarande är en byggarbetsplats. Vid besök på området för att se de nya tomternas läge bör detta ske under helger.

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

 • Byggenheten

  Telefon:

  Via kontaktcenter 0152-291 00

  E-postadress:

  bygglov@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2023